sivilarkitekt mnal arne ingvaldsen

Nordnesbakken 5, 5005 Bergen. 
Tlf.  412 53 721 E-post
arnearkitekt@gmail.com
 

 
 

Profil

 
start
galleri
profil
kunst
kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Framgangsmåte ved prosjektering

Typiske oppgaver er:

  • synfaring, drøfte oppgåva og ønske for prosjektet
  • vurdere omfang og øknonomi
  • klarlegge kva kommunale vilkår og offentlege forskrifter som gjeld for det aktuelle prosjektet
  • lage idéskisser
  • vidareutvikle desse med byggherren
  • utarbeide byggesøknad og nabovarsel
  • arbeidsteikningar og teknisk beskriving
  • samarbeide med tekniske konsulentar
  • innhente pristilbud frå entreprenørar
  • ha oppfølging under byggeperioden

I kvar sak gjer ein avtale om kva arbeid det er behov for, og byggherren får spesifiserte pristilbod.

Byggherren er ikkje forplikta til vidare samarbeid etter utføring av idéskisser. Men skissene kan i så fall berre brukast til vidare prosjektering med mitt samtykke.

Ved større oppdrag inngår eg gjerne i samarbeid med andre arkitektar og konsulentar.

Eg arbeider i Bergen, men tar oppdrag over heile landet.
 
 

 
 

Det er viktig å ta vare på det som er spesielt i kvar sak - særleg når det gjeld tilpassing til terreng, lys, og klima.

Hytte på Drange i Os

     
 

Firmanamn:
Adresse
Telefon:               
e-post:            
Verksemd:           
Kvalitetssystem:
Organisasjonsnr.:
Rekneskapsførar

Organisasjon
Godkjenning   

Arne Ingvaldsen sivilarkitekt MNAL
Nedre Strangehagen 4b, 5011 Bergen
55 23 18 29 / 412 53 721
arnearkitekt@gmail.com
Salg av arkitekttenester.
System av 7. okt. 2003, basert på MAKS-modellen 
982 961 890
Bergen Regnskapsservice
Enkeltmannsføretak, personleg næringsdrivande
Sentral godkjenning, tiltaksklasse 2 som søkar, for prosjektering med overordna
ansvar for prosjektering, og for prosjektering av arkitektur
   
  CV: trykk her