sivilarkitekt mnal arne ingvaldsen

Nordnesbakken 5, 5005 Bergen. 
Tlf.  412 53 721 E-post
arnearkitekt@gmail.com
 

 
 

Tilbygg vestlandshus i Masfjorden

 
start
galleri
profil
kunst
kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tilbygg for ny stove og altan  

 

 
       
  Altan med transparent tak  
       
  Diverse ominnredningar i eksisterande hus  
       
       
  Til topp side