sivilarkitekt mnal arne ingvaldsen

Nordnesbakken 5, 5005 Bergen. 
Tlf.  412 53 721 E-post
arnearkitekt@gmail.com
 

 
 

Start

 
start
galleri
profil
kunst
kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiehytte i Austevoll. Idéprosjekt    
Som frittståande arkitekt tilbyr eg individuell planlegging av bustader, hytter og andre hus.

Ingen saker er like.

Det er viktig å ta vare på det spesielle i kvart tilfelle - særleg når det gjeld tilpassing til terreng, lys, og klima.
Og finne eit arkitektonisk uttrykk for det.
 
 

 
Tilbygg til vestlandshus i Masfjorden. Idéprosjekt
Hytte i Myrkdalen, Voss
Til topp side

Galleri - andre prosjekt

Sist oppdatert: 06, 02,,2021